Doanh nghiệp tại Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100136317 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khuôn lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Khuôn lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LINH TRANG

Mã số thuế: 5100252313 - Đại diện pháp luật: Hồ Trọng Danh
Địa chỉ: thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100262689 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khuôn Lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100262706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khuôn Lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THÀNH - KHUÔN LÙNG

Mã số thuế: 5100262720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khuôn Lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN BỐN

Mã số thuế: 5100341394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khuôn lùng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN LỢI

Mã số thuế: 5100370571 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lợi
Địa chỉ: Xã khuôn lùng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN CÔNG

Mã số thuế: 5100371952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khuôn lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Khuôn lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ VẸ

Mã số thuế: 5100371945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khuôn lùng - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã khuôn lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHIÊNG LANG

Mã số thuế: 5100438935 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mành
Địa chỉ: Thôn phiên lang, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÀ RÀNG

Mã số thuế: 5100455056 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Pạy
Địa chỉ: Thôn nà ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon