Doanh nghiệp tại Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

TRẠM THUỶ ĐIỆN NÀ TRÌ

Mã số thuế: 5100158776 - Đại diện pháp luật: Mai Trung Toán
Địa chỉ: Nà trì- Xín mần, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 5100181045 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn May
Địa chỉ: Xã Nà Chì - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TOÁN QUY

Mã số thuế: 5100236216 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Quy
Địa chỉ: Xã Nà Chì - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TUẤN BĂNG

Mã số thuế: 5100236209 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khu Phố - Xã Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN VẼ XÃ NÀ CHÌ

Mã số thuế: 5100262551 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Chì - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI PHỤNG

Mã số thuế: 5100314802 - Đại diện pháp luật: Lục Thanh Chúc
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TMTH CHẤN THẮNG

Mã số thuế: 5100319504 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Chấn
Địa chỉ: Tổ Thôn Phố, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ THU

Mã số thuế: 5100330829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN HẢO

Mã số thuế: 5100330836 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX SẢN XUẤT CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 5100332505 - Đại diện pháp luật: Hoàng Như Oanh
Địa chỉ: Tổ 1, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRẦN VĂN TUẤN

Mã số thuế: 5100341362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ HƯƠNG

Mã số thuế: 5100341443 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN VĂN HUYNH

Mã số thuế: 5100341429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

THÀNG VĂN TUẤN

Mã số thuế: 5100341475 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ MAI

Mã số thuế: 5100341468 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: nà chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ MÙI

Mã số thuế: 5100341450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ HUẤN

Mã số thuế: 5100341482 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ THU

Mã số thuế: 5100341556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VŨ THỊ HẠNH

Mã số thuế: 5100341570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LỤC THỊ LIÊN

Mã số thuế: 5100343458 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon