Doanh nghiệp tại Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ NẤM DẨN

Mã số thuế: 5100136437 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nấm dẩn - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nấm dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX DV NÔNG NGHIỆP VÀ TMTH HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5100291231 - Đại diện pháp luật: Tô Xuân Hải
Địa chỉ: xã Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẤM DẨN

Mã số thuế: 5100307890 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nấm Dẩn - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẤM DẨN

Mã số thuế: 5100307971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nấm Dẩn - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN VĂN THUỲ

Mã số thuế: 5100341771 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN VĂN HÙNG

Mã số thuế: 5100342694 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRẦN VĂN TRƯỞNG

Mã số thuế: 5100342681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nấm dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG MINH KẾT

Mã số thuế: 5100342750 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Kết
Địa chỉ: Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ VĂN TRINH

Mã số thuế: 5100342729 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nấm dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ THUỶ

Mã số thuế: 5100342711 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 5100370853 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nấm Dẩn - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ VĂN NGÁN

Mã số thuế: 5100370892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nấm Dẩn - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÝ THỊ LAN

Mã số thuế: 5100370885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) XÃ NẤM DẨN

Mã số thuế: 5100438269 - Đại diện pháp luật: Cháng Văn Kinh
Địa chỉ: Nấm Dẩn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI ĐOÀN

Mã số thuế: 5100450918 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẤM DẨN

Mã số thuế: 5100456211 - Đại diện pháp luật: Phan Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon