Doanh nghiệp tại Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ NGÁN CHIÊN

Mã số thuế: 5100136268 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán chiên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Ngán chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGÁN CHIÊN

Mã số thuế: 5100232370 - Đại diện pháp luật: Lù Kháy May
Địa chỉ: Thôn Đông Chứ, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÁN CHIÊN

Mã số thuế: 5100279562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán Chiên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON NGÁN CHIÊN

Mã số thuế: 5100279587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán Chiên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÁN CHIÊN

Mã số thuế: 5100279594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán Chiên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ MINH THẮNG

Mã số thuế: 5100342574 - Đại diện pháp luật: Lù Minh Thắng
Địa chỉ: Ngán chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

SÈN MINH THẮNG

Mã số thuế: 5100342567 - Đại diện pháp luật: Sèn Minh Thắng
Địa chỉ: Ngán Chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VÀNG KHÁY SÈNG

Mã số thuế: 5100342542 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngán Chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ DÍN

Mã số thuế: 5100370652 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngán Chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

SỚ VĂN SINH

Mã số thuế: 5100370701 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã ngán chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÀ GIÀ DUNG

Mã số thuế: 5100370677 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán chiên, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HƯNG DÍN

Mã số thuế: 5100448612 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dín
Địa chỉ: khu chợ, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon