Doanh nghiệp tại Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100199853 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Đoàn.
Địa chỉ: Thôn Nậm Choong, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX VĨNH NGUYỆT

Mã số thuế: 5100260931 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Vĩnh
Địa chỉ: xã Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUẢNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100279474 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ QUẢNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100279481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC QUẢNG NGUYÊN

Mã số thuế: 51002797ii - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN XUẤT

Mã số thuế: 5100341404 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Xuất
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG KIM XUÂN

Mã số thuế: 5100341718 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG ĐÌNH THÉT

Mã số thuế: 5100341690 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÝ CHÀN QUYÊN

Mã số thuế: 5100341757 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Quyển
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÝ VĂN TRỈNH

Mã số thuế: 5100341732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5100370564 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ TÂN

Mã số thuế: 5100370557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN HUYỀN

Mã số thuế: 5100379020 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Thông Quảng Hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ QUẢNG HẠ

Mã số thuế: 5100455088 - Đại diện pháp luật: Lý Chàn Quyên
Địa chỉ: thôn Quảng hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG QUẢNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100459519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huy
Địa chỉ: Thôn Quảng Hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THANH TÂM

Mã số thuế: 5100460190 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quế
Địa chỉ: Thôn Quảng hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG QUẢNG NGUYÊN (NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 5100472492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huy
Địa chỉ: Thôn Quảng Hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÁT QUẢNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5100475648 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Quảng Hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon