Doanh nghiệp tại Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TRUNG HG

Mã số thuế: 5100480782 - Đại diện pháp luật: PHÙNG VĂN TRUNG
Địa chỉ: Thôn Lùng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON TẢ NHÌU

Mã số thuế: 5100279650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ NHÌU

Mã số thuế: 5100279675 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẢ NHÌU

Mã số thuế: 5100279668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN HUY QUANG

Mã số thuế: 5100343465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Quang
Địa chỉ: Tả nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÙNG VĂN TRUNG

Mã số thuế: 5100370733 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Trung
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

ĐOÀN VĂN THẾ

Mã số thuế: 5100370765 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thế
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN TƯỞNG

Mã số thuế: 5100370758 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tưởng
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN VĂN TÀI

Mã số thuế: 5100370740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÈNG MINH CỦI

Mã số thuế: 5100370772 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả Nhìu, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÁI SƠN - HG

Mã số thuế: 5100429666 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VAI LŨNG

Mã số thuế: 5100473383 - Đại diện pháp luật: Cháng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Vai Lũng, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon