Doanh nghiệp tại Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 5

Mã số thuế: 5100310438 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Mai
Địa chỉ: Xã Thèn Phàng, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC THÈN PHÀNG

Mã số thuế: 5100457790 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thèn Phàng, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 5100258989 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Hưng
Giấy phép số: 10I 80 000 300
Địa chỉ: xã Thèn Phàng, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIẾN MÂY

Mã số thuế: 5100180997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tiến
Giấy phép số: 10I 80 00072
Địa chỉ: Thôn Cóc Soọc xã Thèn Phàng, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 268 HG

Mã số thuế: 5100464847 - Đại diện pháp luật: Hà Việt Long
Địa chỉ: Thôn Cốc Soọc, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH GIA LONG 1

Mã số thuế: 5100449091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp
Địa chỉ: Thôn Cốc Soọc, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HOÀN TÂM

Mã số thuế: 5100430816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hoàn
Giấy phép số: 10I 80 000 001
Địa chỉ: km 26, Xã Thèng Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon