Doanh nghiệp tại Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 5100136250 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 5100267743 - Đại diện pháp luật: Lèng Văn Nam
Địa chỉ: xã Trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 5100267711 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: xã Trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG THCS TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 5100267704 - Đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Phát
Địa chỉ: xã Trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG TOẢN

Mã số thuế: 5100314827 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Mạnh
Địa chỉ: Thôn Cốc Pú, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ THỊ SEO

Mã số thuế: 5100342038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ VĂN PHÙ

Mã số thuế: 5100370973 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Trung thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRẦN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 5100370959 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG THỊ NGUYỆT

Mã số thuế: 5100371007 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN MINH DẦN

Mã số thuế: 5100370980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HÀ NGỌC NAM

Mã số thuế: 5100371021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thịnh - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRẦN QUANG LƯỢNG

Mã số thuế: 5100371014 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon