Doanh nghiệp tại Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MINH HẢI CHÂU

Mã số thuế: 5100484297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Châu
Địa chỉ: Chợ cửa khẩu mốc 5, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ XÃ XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100262745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xín Mần - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG THCS & THPT XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100280060 - Đại diện pháp luật: Sùng Quang Thành
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM NGÂN

Mã số thuế: 5100318469 - Đại diện pháp luật: Hà Phúc Tàu
Địa chỉ: Tả mù cán, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DV TỔNG HỢP KIM NGÂN

Mã số thuế: 5100318525 - Đại diện pháp luật: Hà Phúc Tàu
Địa chỉ: Tả mù Cán, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

ĐỖ VĂN SƠN

Mã số thuế: 5100341806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN TRUNG ( DUYÊN )

Mã số thuế: 5100342775 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

GIÀNG VĂN DÌN

Mã số thuế: 5100342863 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HÀ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 5100342817 - Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Cường
Địa chỉ: Xín mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

GIÀNG THÍCH SÀI

Mã số thuế: 5100342895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

SỦ VÈO SỦ

Mã số thuế: 5100342870 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

GIÀNG CHỈNH PHÀ

Mã số thuế: 5100342905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 5100343472 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Mã số thuế: 5100370807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 5100371310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100444350 - Đại diện pháp luật: Vĩnh Ngọc Kiên
Địa chỉ: Xã Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NHẬT MINH

Mã số thuế: 5100461451 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Đức
Địa chỉ: Thôn Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HẬU CẤU

Mã số thuế: 5100464043 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Khiển
Địa chỉ: Thôn Hậu Cấu, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

ĐỒN BIÊN PHÒNG XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100464822 - Đại diện pháp luật: Kim Anh Hiếu
Địa chỉ: Xã Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ 2

Mã số thuế: 5100469475 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thọ
Địa chỉ: Mốc 5, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon