Doanh nghiệp tại Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1 TV ĐẦU TƯ THẮNG VINH

Mã số thuế: 5100492139 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khoát
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH VƯƠNG GIA 23

Mã số thuế: 5100492019 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Hồng
Địa chỉ: Số nhà 8A, tổ 8, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT ANH

Mã số thuế: 5100490879 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trung
Địa chỉ: Số nhà 170, tổ 5, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5100330427 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Giấy phép số: 107D 00054
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5100483367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NAM

Mã số thuế: 5100109264 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bao
Địa chỉ: , Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100136980 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hà
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100136973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRẠM THÚ Y HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100137021 - Đại diện pháp luật: Mùa Quang Bình
Địa chỉ: Huyện Yên minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100137014 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Quyền
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100136998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khu
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN YÊN MINH

Mã số thuế: 5100137007 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BẢO THẮNG

Mã số thuế: 5100138106 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thị Trấn Yên Minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5100158014 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên minh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Thị trấn Yên minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

NHÀ KHÁCH YÊN MINH

Mã số thuế: 5100167308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên minh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Thị trấn Yên minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH LONG

Mã số thuế: 5100169150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên minh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Thị trấn Yên minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH

Mã số thuế: 5100173171 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Yên minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 5100173189 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Thục
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Yên minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5100173453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Hiền
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 5100174288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon