Doanh nghiệp tại Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5100179670 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức
Địa chỉ: xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỮU VINH

Mã số thuế: 5100294063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: xã Hữu Vinh, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỮU VINH

Mã số thuế: 5100294056 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Quỳnh
Địa chỉ: xã Hữu Vinh, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ HỮU VINH

Mã số thuế: 5100294070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Liên
Địa chỉ: xã Hữu Vinh, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HIỆP LỰC

Mã số thuế: 5100295282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chuyên
Địa chỉ: Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỮU VINH

Mã số thuế: 5100303906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh - Hà Giang, xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN - TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5100451012 - Đại diện pháp luật: Lục Xuân Giang
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HOA BẠC HÀ

Mã số thuế: 5100453411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Nà Tậu, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT HOA QUẢ SẠCH KHAI HOANG BẢN VÀNG

Mã số thuế: 5100471072 - Đại diện pháp luật: Sì Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Khai Hoang Bản Vàng, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KIÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100471629 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Nà Tậu, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon