Doanh nghiệp tại Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100269645 - Đại diện pháp luật: Phan Nhật Tuyên
Địa chỉ: xã Lao và Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100269927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cảnh
Địa chỉ: xã Lao và Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100269934 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Ngọc
Địa chỉ: xã Lao và Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100294095 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nghĩa
Địa chỉ: xã Lao và Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5100318959 - Đại diện pháp luật: Vù Phủng Sài
Địa chỉ: Xã Lao và Chải - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Xã Lao và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 5100442674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngán Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỆT LANH LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100467848 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Kía
Địa chỉ: Thôn Ngán Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỔNG THÀNH

Mã số thuế: 5100471107 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hiếu
Địa chỉ: Thôn Ngán Chải, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon