Doanh nghiệp tại Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH THƯ

Mã số thuế: 5100254208 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Giấy phép số: 107D00022
Địa chỉ: Thôn Lũng hồ 3, xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ LŨNG HỒ

Mã số thuế: 5100269821 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh - Hà Giang, xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LŨNG HỒ

Mã số thuế: 5100269839 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích Thảo
Địa chỉ: xã Lũng Hồ, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LŨNG HỒ

Mã số thuế: 5100269885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Đoan
Địa chỉ: xã Lũng Hồ, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG HỒ

Mã số thuế: 5100306128 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mấm
Địa chỉ: Xã Lũng Hồ, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DVTH LÂM NGHIỆP

Mã số thuế: 5100321662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Lũng Hồ, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LÂM NGHIỆP

Mã số thuế: 5100473217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: LũNG Hồ 3, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÓA LŨNG HỒ

Mã số thuế: 5100476930 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn lũng hồ 3, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon