Doanh nghiệp tại Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HMONG HIGHLAND

Mã số thuế: 5100485300 - Đại diện pháp luật: Mua Mí Khè
Địa chỉ: Thôn Pắc Luy, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TRẦN CHIẾN

Mã số thuế: 5100484272 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Cốc Cai, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DV TỔNG HỢP QUANG LONG

Mã số thuế: 5100250595 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Long
Địa chỉ: Phố Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ MẬU DUỆ

Mã số thuế: 5100269652 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Bình
Địa chỉ: Xóm Cốc Cai, xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON MẬU DUỆ

Mã số thuế: 5100269878 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hoài
Địa chỉ: Xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5100279298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chăng
Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỒNG THUÝ

Mã số thuế: 5100291390 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng
Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh - Hà Giang, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC MẬU DUỆ A

Mã số thuế: 5100294190 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tường
Địa chỉ: xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MẬU DUỆ

Mã số thuế: 5100304096 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mậu
Địa chỉ: xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

Mã số thuế: 5100386483 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Sơn
Địa chỉ: xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HTX SẢN XUẤT SẢN PHẨM HƯƠNG VỊ NÚI

Mã số thuế: 5100386564 - Đại diện pháp luật: Phàn Thị Thỉm
Địa chỉ: Phố chợ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5100421346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính
Địa chỉ: xã Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU DUỆ B

Mã số thuế: 5100434218 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tho
Địa chỉ: Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CỐC CAI

Mã số thuế: 5100441737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Cốc Cai, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHÔI

Mã số thuế: 5100446735 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Pắc Luy, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƠN THỦY

Mã số thuế: 5100448813 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thuần
Địa chỉ: Thôn Kéo ẻn, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

CÔNG TY TNHH NGÀ HOÀN

Mã số thuế: 5100449750 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn
Địa chỉ: , Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP MẬU DUỆ

Mã số thuế: 5100469838 - Đại diện pháp luật: Chẩu Thị Dương
Địa chỉ: Thôn Pắc Luy, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon