Doanh nghiệp tại Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

UBND XÃ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3000650211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Giang - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3000709313 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Giang - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3001606800 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Long
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN THỊNH VƯỢNG - HG

Mã số thuế: 3002030365 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Ca
Địa chỉ: Ngà ông Đăng Văn Liên, thôn 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN ĐỨC LONG - HG

Mã số thuế: 3002030358 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hải
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HTX QUẢN LÝ CHỢ VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3002033172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Linh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 3002033341 - Đại diện pháp luật: Phan Thi Thanh Thủy
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI NAM GIANG

Mã số thuế: 3002033334 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3002033327 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thông
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC LÂN HG

Mã số thuế: 3002036649 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên
Địa chỉ: tại nhà ông Phan Trọng Lân, xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN HƯƠNG THANH HG

Mã số thuế: 3002039304 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bản
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Bản, xóm 3, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HẢI THANH HK

Mã số thuế: 3002081313 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hải
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Hải, xóm 8, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VAC

Mã số thuế: 3002127416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điền
Địa chỉ: nhà ông Nguyễn Văn Liệu, xóm 2, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DÓ TRẦM THIỆN TÂM

Mã số thuế: 3002151803 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cử
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon