Doanh nghiệp tại Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 3002253611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuyên
Địa chỉ: Km 831+500 đường Hồ Chí Minh, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DUY THIỆU

Mã số thuế: 3002021427 - Đại diện pháp luật: Hán Thị Thơm
Giấy phép số: 281007000044
Địa chỉ: Hòa Xuân, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX DV NÔNG NGHIỆP PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 3001624045 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Điều
Giấy phép số: 01/2008-HTX
Địa chỉ: Phú Xuân, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ HƯƠNG

Mã số thuế: 3001624038 - Đại diện pháp luật: Dương Đăng Tú
Giấy phép số: 03/2009-HTX
Địa chỉ: Xóm 1 - Phú Hương, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN HOÀNG HOA

Mã số thuế: 3002043043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diện
Địa chỉ: Nhà Nguyễn Văn Diện, xóm Vĩnh Tường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG KHẢI TRỊNH

Mã số thuế: 3002043050 - Đại diện pháp luật: Trinh Xuân Khải
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Xuân Khải, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 3002134413 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hưng
Địa chỉ: Xóm Phú Hòa, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DTH GIA HƯNG

Mã số thuế: 3002110331 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hoan, xóm 9, thôn Hòa Xuân, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT GROUP

Mã số thuế: 3002194885 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Hưng
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Bình, xóm Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon