Doanh nghiệp tại Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG AGENCY

Mã số thuế: 0801377086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Đăng
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN TÂM VIỆT

Mã số thuế: 0801361907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Bá Thủy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH GỐM HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0801359023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn Bá Thủy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYỀN ANH

Mã số thuế: 0800862347 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801351338 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tùng
Địa chỉ: Đội 4, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐĂNG DƯƠNG VN

Mã số thuế: 0801356583 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhường
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CENTURY PHARMA

Mã số thuế: 0801356216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Trà
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HÙNG HD

Mã số thuế: 0801336731 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DIỆN HƯƠNG

Mã số thuế: 0801356093 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Diện
Địa chỉ: Đội 4 thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0801354709 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0801336442 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AMAZING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801338009 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ TUYẾN
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH KHUÊ THÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801351793 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dâng
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẮC NGÂN

Mã số thuế: 0800282956 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đắc
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠT

Mã số thuế: 0800508191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Quế
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG XUYÊN

Mã số thuế: 0800631766 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Xuyên - Huyện Bình Giang - Hải Dương, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 0800753394 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Quế
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN NGỌC

Mã số thuế: 0800850630 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYỀN ANH

Mã số thuế: 0800862341 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA

Mã số thuế: 0800915133 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Bách
Địa chỉ: Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon