Doanh nghiệp tại Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN HƯNG NGA

Mã số thuế: 0800402396 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý Nga
Giấy phép số: 0404000194
Địa chỉ: Lô 1, cụm công nghiệp làng nghề Bình Giang, xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THUẬN LỢI (DNTN)

Mã số thuế: 0800056925 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Thời
Địa chỉ: Khu Hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT – MỸ

Mã số thuế: 0800287792 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 38, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SAO BẮC

Mã số thuế: 0800289535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khải
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CỎ THƠM

Mã số thuế: 0800376001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công An
Địa chỉ: Khu Hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ CHẤN

Mã số thuế: 0800376731 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoà
Địa chỉ: Khu Hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THẮNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0800380343 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Loan
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TOÀN GIA

Mã số thuế: 0800382439 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tráng Liệt, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẺ SẶT

Mã số thuế: 0800631727 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Xiêm
Địa chỉ: Đường 20, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GA SƠN OANH

Mã số thuế: 0800730196 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Oanh
Địa chỉ: Khu Trung, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 0800747009 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Lan
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 0800753732 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hựu
Địa chỉ: Số nhà 32, xóm Cầu Vồng, khu hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

NHÀ HÀNG QUÁCH HÒE

Mã số thuế: 0800801288 - Đại diện pháp luật: Quách Ngọc Hoè
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TRÁNG LIỆT

Mã số thuế: 0800801873 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUEENLAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104774216 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Đức
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN PHÚ

Mã số thuế: 0800867867 - Đại diện pháp luật: Triệu Tiến Toàn
Địa chỉ: số 8, ngõ Ngái, khu Hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 0800890739 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đông
Địa chỉ: Đường 38 cũ Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT LDY

Mã số thuế: 0105145958 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lập
Địa chỉ: số 24 đường Vạn Xuân, Khu Hạ, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ KHOA MẦU

Mã số thuế: 0800933414 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Khu Thượng, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM DUY

Mã số thuế: 0800937232 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Đoan
Địa chỉ: Số nhà 63 đường 392, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon