Doanh nghiệp tại Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BIO HD

Mã số thuế: 0801366207 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khắc
Địa chỉ: Khu dân cư Lý Dương, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY HOÀNG LONG CN

Mã số thuế: 0801364337 - Đại diện pháp luật: HOÀNG ĐÌNH NAM
Địa chỉ: Khu dân cư Ninh Giàng, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÌNH TÚ

Mã số thuế: 0801358809 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Chế
Địa chỉ: KDC Nam Đông, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

UBND XÃ CỔ THÀNH

Mã số thuế: 0800002292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỔ THÀNH

Mã số thuế: 0800001644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toán
Giấy phép số: 251784
Địa chỉ: Xã Cổ thành, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON CỔ THÀNH

Mã số thuế: 0800723230 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Nam gián đông, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỔ THÀNH

Mã số thuế: 0800723329 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHI CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801145060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Thôn Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOA NAM ANH

Mã số thuế: 0800972011 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Linh Giàng, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY TUẤN HD

Mã số thuế: 0801192007 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Tính
Địa chỉ: Thôn Ninh Giàng, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN QUÂN

Mã số thuế: 0800289856 - Đại diện pháp luật: Đồng Thế Toàn
Địa chỉ: thôn cổ châu, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGÔI SAO XANH

Mã số thuế: 0801273714 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Thông Lộc, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH CHIẾN HIÊN

Mã số thuế: 0801285420 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Chiến
Địa chỉ: Khu dân cư Nam Đông, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU ACE

Mã số thuế: 0801088831 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Cổ Châu, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM NGỌC LOAN

Mã số thuế: 0801190553 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Ninh Giàng, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAIYOU

Mã số thuế: 0801278494 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Chính
Địa chỉ: ThônNinh Giàng, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHI CỔ THÀNH

Mã số thuế: 0801284032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Khu dân cư Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÓNG TRỌNG

Mã số thuế: 0801235814 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Phóng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TÂN TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0801294337 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Thắng
Địa chỉ: Khu dân cư Lý Dương, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 0801313597 - Đại diện pháp luật: Ðinh Thị Hiệu
Địa chỉ: KDC Cổ Châu, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon