Doanh nghiệp tại Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SINH HỌC AN DƯƠNG

Mã số thuế: 0801371849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: KDC Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

UBND XÃ ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0800003112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TDND XÃ ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0800251732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiều
Giám đốc công ty: Nguyễn Trọng Tiến
Giấy phép số: 251804
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI THẮNG MẠNH

Mã số thuế: 0800737709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tĩnh
Giám đốc công ty: Nguyênx Văn Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HƯNG

Mã số thuế: 0800844387 - Đại diện pháp luật: Mạc Đình Bộ
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0800722364 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0800723745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0800723713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT

Mã số thuế: 0801146191 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHONG LANH

Mã số thuế: 0800937169 - Đại diện pháp luật: Cấn Đình Phong
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801256684 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Dương
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM TRUNG CHÍNH

Mã số thuế: 0801195801 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương
Giám đốc công ty: Vũ Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAN TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0800909242 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0801216730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mùi
Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801222861 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Lượng
Địa chỉ: Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THÁI TÂN THỊNH

Mã số thuế: 0801205954 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THẢO MỘC CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801225051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nghị
Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XNK THÁI VŨ

Mã số thuế: 0801280944 - Đại diện pháp luật: Vũ Đào Thái
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHONG ANH

Mã số thuế: 0801212020 - Đại diện pháp luật: Đào Bá Bằng
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HOAN

Mã số thuế: 0801245058 - Đại diện pháp luật: Mạc Xuân Hoan
Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon