Doanh nghiệp tại Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Mã số thuế: 0800007452 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Liên hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THIỆN

Mã số thuế: 0800371356 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 0800592796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG THẮNG

Mã số thuế: 0800775768 - Đại diện pháp luật: NguyễnNgọc Tùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THỦY NGÂN

Mã số thuế: 0800902416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thám
Địa chỉ: thôn Qua Bộ, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANO

Mã số thuế: 0800911562 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Giáp
Địa chỉ: Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Mã số thuế: 0105955504 - Đại diện pháp luật: Trương Công Tuyện
Địa chỉ: Thôn Tâng Thượng, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA LỘC

Mã số thuế: 0801038647 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHUYÊN PHONG

Mã số thuế: 0801210739 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Đến
Địa chỉ: Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801234810 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ghi
Địa chỉ: Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC ANH HD

Mã số thuế: 0801260673 - Đại diện pháp luật: Phạm Quý Kha
Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 0801264685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THUYÊN TUYÊN

Mã số thuế: 0801281680 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Tâng Thượng, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 0801281747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đàm
Địa chỉ: Thôn Qua Bộ, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG PHONG HD

Mã số thuế: 0801283575 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Đồng Lại, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NHỰA THÁI SƠN

Mã số thuế: 0801285519 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Chúc
Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DOANH

Mã số thuế: 0801293647 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hoàn
Địa chỉ: Thôn Tâng Thượng, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NNK NHẬT MINH

Mã số thuế: 0801299293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khanh
Địa chỉ: Thôn Qua Bộ, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUYẾN HUY

Mã số thuế: 0801302179 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Phú Triều, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU SWP - HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801302186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Anh
Địa chỉ: Thửa đất 877, TBĐ 05, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon