Doanh nghiệp tại Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC LỘC HD

Mã số thuế: 0801337284 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN LỘC
Địa chỉ: Đội 5, thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC QUYỀN

Mã số thuế: 0801334082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0800591760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nhật Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801148745 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thẩm
Địa chỉ: Thôn Thị Đức, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HUYỀN TRANG

Mã số thuế: 0801264396 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ MY

Mã số thuế: 0801272661 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Khang
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC AN BÌNH

Mã số thuế: 0801285283 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dịu
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0801285477 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0801290276 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM BẮC

Mã số thuế: 0801291047 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Thuyết
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SINH MẠCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801297916 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Binh
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHẬT MINH HD

Mã số thuế: 0801310532 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Ánh
Địa chỉ: Đội 6, thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN ANH HD

Mã số thuế: 0801329540 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon