Doanh nghiệp tại Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ TUYỀN HỢP

Mã số thuế: 0801374663 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyền
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NHUNG ĐỨC

Mã số thuế: 0801373282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đức
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CARTON THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0801373010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Bình
Địa chỉ: Chợ Giống, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0801369078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Tấn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0801364471 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Quyền
Địa chỉ: Số nhà 20 khu Dịch Vụ, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SAO KHUÊ HD

Mã số thuế: 0801362322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khuê
Địa chỉ: Khu dịch vụ, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI HD

Mã số thuế: 0801334117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Khu dịch vụ, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH HƯNG

Mã số thuế: 0801358326 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quang
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH NGỌC HÀ CD

Mã số thuế: 0801358118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Thu
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TUẤN VINH HD

Mã số thuế: 0801356022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tuấn
Địa chỉ: Đội 3, thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH NAM ĐIỀN

Mã số thuế: 0101707878 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tài
Địa chỉ: Đội 3, thôn Giữa, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

NGUYỄN KHẮC NGHĨA

Mã số thuế: 0800307495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn HưuNghĩa
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0800330776 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Dương
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CỔ DŨNG

Mã số thuế: 0800456779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đàn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 0800465244 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Sơn
Địa chỉ: Đội 3, thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUÝ LONG

Mã số thuế: 0800525599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quí Đức
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU LỌC NƯỚC DƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 0800622881 - Đại diện pháp luật: Dương Danh Tỉnh
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỔ DŨNG

Mã số thuế: 0800736543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cổ Dũng - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ DŨNG

Mã số thuế: 0800737931 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cổ Dũng - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KIM THÀNH

Mã số thuế: 0800739819 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Xã Cổ Dũng, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon