Doanh nghiệp tại Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐỒNG GIA

Mã số thuế: 0800379891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Giấy phép số: 251779
Địa chỉ: thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH

Mã số thuế: 0800345490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Luận
Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0800375826 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuật
Địa chỉ: Thi tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

NGUYỄN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 0800425805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

HTX ĐIỆN ĐỒNG GIA

Mã số thuế: 0800713232 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Sinh
Địa chỉ: Xã Đồng gia - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Đồng gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG GIA

Mã số thuế: 0800736920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG GIA

Mã số thuế: 0800738607 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG GIA

Mã số thuế: 0800738759 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành - Hải Dương, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH

Mã số thuế: 0800794009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quang
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯƠNG NHÀI

Mã số thuế: 0800846017 - Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Trương
Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV IN & QUẢNG CÁO QUỐC VĨ

Mã số thuế: 0800903057 - Đại diện pháp luật: Lương Quốc Vĩ
Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐINH

Mã số thuế: 0800915895 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuât
Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TUYÊN NGHI

Mã số thuế: 0800916835 - Đại diện pháp luật: Mã Tiến Tuyên
Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NGỌC SINH

Mã số thuế: 0800828963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sinh
Địa chỉ: thị tứ đồng gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG GIA

Mã số thuế: 0800975904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0801041311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chượng
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU HÀ NỘI

Mã số thuế: 0801056212 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thành
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUANG MINH

Mã số thuế: 0801100750 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tỉnh
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM, XÂY DỰNG & VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801109256 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Xá Bắc, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DINH DƯỠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801182993 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Đại
Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon