Doanh nghiệp tại Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH NHÔM NHẬP KHẨU NEW XINGFA

Mã số thuế: 0801354434 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoành
Địa chỉ: Đội 9, thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU MINH ASIA

Mã số thuế: 0801352194 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thế
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỐM SỨ CHU ĐẬU

Mã số thuế: 0801339524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ CHU ĐẬU HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800383792 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Thành
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN THÁI TÂN

Mã số thuế: 0800632713 - Đại diện pháp luật: Hoàng Viết Luyến
Địa chỉ: Thôn giữa, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI TÂN

Mã số thuế: 0800659257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CHU ĐẬU

Mã số thuế: 0800889229 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thức
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HAPRO CHU ĐẬU

Mã số thuế: 0801004609 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Thành
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YOUNG HOA INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0801004856 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ CHU ĐẬU

Mã số thuế: 0801014967 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Đình Sơn
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON THÁI TÂN

Mã số thuế: 0801031578 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ CHU ĐẬU

Mã số thuế: 0801035004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tùng
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 0801147124 - Đại diện pháp luật: Đặng Cao Lập
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT HD

Mã số thuế: 0801149040 - Đại diện pháp luật: Đinh Bá Biên
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀ LINH TRACO

Mã số thuế: 0801181527 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH DŨNG 58

Mã số thuế: 0801190514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH BC LENGA

Mã số thuế: 0801207454 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Mạc Bình, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0801213426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOTUS VIỆT

Mã số thuế: 0801262198 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Việt
Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ CX

Mã số thuế: 0801264170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon