Doanh nghiệp tại Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM MỘC

Mã số thuế: 0801372440 - Đại diện pháp luật: PHẠM THẾ CHINH
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chi, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0801371648 - Đại diện pháp luật: HOÀNG TUẤN ANH
Địa chỉ: Thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG SANG THÙY

Mã số thuế: 0801363171 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÙY
Địa chỉ: Đội 9, thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0800122790 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoàn
Địa chỉ: Xã Kiến Quốc - Huyện Ninh Giang - Hải Dương, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI NAM HƯƠNG

Mã số thuế: 0800273976 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 0800199761 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0800450914 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghiệp
Địa chỉ: Thôn cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

UBND XÃ KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0800745058 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kiến Quốc - Huyện Ninh Giang - Hải Dương, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0800752030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kiến Quốc, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV BÙI AN BÌNH

Mã số thuế: 0800772478 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Cẩn
Địa chỉ: Thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 0800931745 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xuân
Địa chỉ: thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỆT PHONG

Mã số thuế: 0801001284 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Diện
Địa chỉ: Thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG HẢI - VN

Mã số thuế: 0801128918 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: Ngọc Chi, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0801210658 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hát
Địa chỉ: Thôn Lũng Quý, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH

Mã số thuế: 0801245146 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Phiến
Địa chỉ: Thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ BÙI ĐÌNH HOÀN

Mã số thuế: 0801299751 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Hoàn
Địa chỉ: Đội 8, thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ZACONS

Mã số thuế: 0801328057 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huyện
Địa chỉ: Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon