Doanh nghiệp tại Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0800656633 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

UBND XÃ ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0800076093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, xã Đông kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

UBND XÃ ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0800837615 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẰNG THẠO

Mã số thuế: 0801140496 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Thạo
Địa chỉ: Thôn Bắc An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TÍN TK

Mã số thuế: 0801223858 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hay
Địa chỉ: Khu Tây An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP TÂN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0801223833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Khu Tây An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN 88

Mã số thuế: 0801223826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Khu Tây An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU HÀ PLASTIC

Mã số thuế: 0801259974 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nam An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0801298500 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: Đông An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG PHÚC TL

Mã số thuế: 0801303398 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hương
Địa chỉ: Khu Tây An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0801303415 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyên
Địa chỉ: Khu Tây An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon