Doanh nghiệp tại Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHA VINA

Mã số thuế: 0801362361 - Đại diện pháp luật: Trần Hòa An
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800444572 - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Thành
Giấy phép số: 0407000002
Địa chỉ: Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ BẮC

Mã số thuế: 0800392645 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

UBND XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800075928 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hà kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, xã Hà kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800837622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX XD KINH DOANH TỔNG HỢP THƯƠNG BINH 27/7

Mã số thuế: 0801002087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trạch lộ, Hà kỳ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DP THIẾT BỊ Y TẾ MIVURO- VIE FOMED

Mã số thuế: 0801250001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vương
Địa chỉ: Đội 5, thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KẾT CẤU THÉP HỢP PHÁT

Mã số thuế: 0801261973 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Uyên
Địa chỉ: Thôn Trạch Lộ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 0801282758 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản
Địa chỉ: Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT MINH

Mã số thuế: 0801292234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ KỲ

Mã số thuế: 0801295676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ HỮU VANG

Mã số thuế: 0801318179 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Vang
Địa chỉ: Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon