Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ TUY

Mã số thuế: 0800390912 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuy
Giấy phép số: 0401000453
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG HỒNG (TNHH)

Mã số thuế: 0800001242 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Dục
Địa chỉ: Km 02+500 đường 391, thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0800144145 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0800286005 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Mánh
Địa chỉ: Nhà máy gạch Ceramic, thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN HƯNG

Mã số thuế: 0101502574 - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Thắng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NHUNG THANH

Mã số thuế: 0800289101 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DNT

Mã số thuế: 0800303765 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Duy
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 0800305120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN MINH CÔNG

Mã số thuế: 0800383009 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Phấn
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HƯNG

Mã số thuế: 0800383489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HUY

Mã số thuế: 0800452904 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Thuỵ
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH TUY

Mã số thuế: 0800454605 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hòa
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800592267 - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Thắng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800824870 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 0800848705 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Sơn
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƠM THANH

Mã số thuế: 0800892239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Lộc
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINTS COK

Mã số thuế: 0800896635 - Đại diện pháp luật: An Quốc Định
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ THÀNH VINH

Mã số thuế: 0800916144 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Chín
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG XUÂN THANH

Mã số thuế: 0800931287 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nhạ
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 0801095229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon