Doanh nghiệp tại Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN HOPE FEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801371084 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG FASTLY

Mã số thuế: 0801368740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình
Địa chỉ: Thôn An Phòng, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV NẤM HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801359993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sách
Địa chỉ: Thôn Bích Đồng, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HỒNG

Mã số thuế: 0800338944 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Giấy phép số: 0401000534
Địa chỉ: Thị trấn Quang Phục,xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG BB FEED VN

Mã số thuế: 0801351419 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0801357308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thị tứ Ngã Tư, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐT TM VẠN PHÁT HD

Mã số thuế: 0801357731 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYÊN DƯƠNG HD

Mã số thuế: 0801356777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễn
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG BBFEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801341996 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BKD

Mã số thuế: 0801344556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0801344193 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Bích Cẩm, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĨNH GIA

Mã số thuế: 0801334660 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT TLT

Mã số thuế: 0801334558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tứ
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ VT THIÊN MINH

Mã số thuế: 0801332670 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 0800287640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Thị Tứ ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HỢI

Mã số thuế: 0800041693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 0800295257 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0800298191 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0800345349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùy
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0800690673 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Phục - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon