Doanh nghiệp tại Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0800984440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG HÒA

Mã số thuế: 0801015135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0801139099 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tuyên
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHUÊ

Mã số thuế: 0801182619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Khuê
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ HẢI

Mã số thuế: 0801190056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Soài
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG HD

Mã số thuế: 0801216152 - Đại diện pháp luật: Trần Thành Đại
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0801220737 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hồng
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ANH

Mã số thuế: 0801237498 - Đại diện pháp luật: Trần Công Huy
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM TUẤN PHONG KT

Mã số thuế: 0801243251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Phong
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠI

Mã số thuế: 0801251950 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Sinh
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG CẢNH

Mã số thuế: 0801260031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂY KỲ

Mã số thuế: 0801297962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cheng
Địa chỉ: Nhân Lý, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon