Doanh nghiệp tại Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI CONTI GROUP

Mã số thuế: 0801365034 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TIÊN ĐỘNG

Mã số thuế: 0800383457 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Tuấn
Giấy phép số: 251736
Địa chỉ: Quan Lộc, Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI SKY TV GROUP

Mã số thuế: 0801341587 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG

Mã số thuế: 0800857837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thành
Địa chỉ: , Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DV MAI TRANG HD

Mã số thuế: 0801191317 - Đại diện pháp luật: Tạ Phi Trường
Địa chỉ: Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CAO QUÝ HD

Mã số thuế: 0801240275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Xóm 13, Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0801252344 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tài
Địa chỉ: Xóm 14, Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CQC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801254292 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lập
Địa chỉ: Thôn Đồng Bào, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH GAS HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0801261966 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thuận
Địa chỉ: Thôn Đoàn Khê, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC CHIẾN

Mã số thuế: 0801286304 - Đại diện pháp luật: Phan Khắc Chiến
Địa chỉ: Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SBM ANH DŨNG

Mã số thuế: 0801296172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIÊN ĐỘNG

Mã số thuế: 0801297761 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Thơ
Địa chỉ: Quan Lộc, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon