Doanh nghiệp tại Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400520556 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hải
Địa chỉ: Phố Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IK

Mã số thuế: 5400519455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy
Địa chỉ: Số nhà 154, khu 3, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO PHONG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400134092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ánh
Địa chỉ: Số nhà 20, Khu 5A, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400203074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn cao phong, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207784 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400208026 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400208033 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 5400228262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI PHONG

Mã số thuế: 5400258179 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400319914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ CAO PHONG

Mã số thuế: 5400319953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400319978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321141 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321134 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321166 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321159 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

THANH TRA HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400321180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon