Doanh nghiệp tại Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MAY GIA BẢO HB

Mã số thuế: 5400533393 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nhị
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ANH - HB

Mã số thuế: 5400532600 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hải
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOẢN TRƯỜNG T&T

Mã số thuế: 5400532216 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toản
Địa chỉ: Số 79 Khu 7, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÒA BÌNH GREEN

Mã số thuế: 5400531406 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Nhiêm
Địa chỉ: Số nhà 356 Khu 6, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ THPT HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400319992 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 A, thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CAO PHONG

Mã số thuế: 5400233784 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5B, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KIM ANH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400525850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Toàn
Địa chỉ: Số nhà 90, khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HÒA PHÁT CP HB

Mã số thuế: 5400525515 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hòa
Địa chỉ: Số nhà 244, khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THỊNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519617 - Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Khoát
Địa chỉ: Nhà bà Phan Thị Hảo, Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KIM THOA

Mã số thuế: 5400520299 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thoa
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 5400520891 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN DANH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 290 khu 4, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH C.C

Mã số thuế: 5400521510 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tuấn
Địa chỉ: 228 Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN QUỐC CƯỜNG CAO PHONG

Mã số thuế: 5400523363 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Núi
Địa chỉ: Tổ 8, khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IK

Mã số thuế: 5400519455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy
Địa chỉ: Số nhà 154, khu 3, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO PHONG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400134092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ánh
Địa chỉ: Số nhà 20, Khu 5A, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400203074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn cao phong, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207784 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400207833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, thị trấn Cao phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400208026 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon