Doanh nghiệp tại Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIEWEST CAOFONG

Mã số thuế: 5400529171 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lưu
Địa chỉ: Xóm Môn, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĂN HỒNG

Mã số thuế: 1000253806 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: Xóm Dài, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC PHONG

Mã số thuế: 5400207706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bắc Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 5400264084 - Đại diện pháp luật: Tô Dũng
Địa chỉ: Xóm Má, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, BẢO TỒN DI SẢN TIẾN SĨ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400275255 - Đại diện pháp luật: Đào Đình Thông
Địa chỉ: Xóm Tiềng, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BẮC PHONG

Mã số thuế: 5400319960 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC PHONG

Mã số thuế: 5400326372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Bắc phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ HÀ PHONG

Mã số thuế: 5400475864 - Đại diện pháp luật: Từ Quang Hà
Địa chỉ: Xóm môn, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 5400478262 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hường, xóm Tiềng, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON BẮC PHONG

Mã số thuế: 5400479114 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Hồng Liên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG LÂM

Mã số thuế: 5400499939 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Dậy
Địa chỉ: Xóm Má 1, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN KHÁNH HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400516542 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Quang
Địa chỉ: Xóm Dệ 1, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon