Doanh nghiệp tại Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẢO NGỌC

Mã số thuế: 5400249671 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thọ ( Chủ Tịch Hđqt )
Giám đốc công ty: Trần Hồng Phát
Địa chỉ: Km8+100 đường tỉnh lộ 435B, xóm Nai, xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ISLAND

Mã số thuế: 5400521013 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hưng
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUNG NAI

Mã số thuế: 5400207801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thung nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Thung nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC THUNG NAI

Mã số thuế: 5400321896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Địa chỉ: Xã Thung nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Thung nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THUNG NAI

Mã số thuế: 5400321906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THUNG NAI

Mã số thuế: 5400455723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THUNG NAI

Mã số thuế: 5400471098 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sỹ
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHANH LEO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400477854 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thủy
Địa chỉ: Xóm Tiện, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON THUNG NAI

Mã số thuế: 5400479403 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xao
Địa chỉ: Xóm Nai, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUNG NAI

Mã số thuế: 5400483103 - Đại diện pháp luật: Dương Doãn Lục
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY

Mã số thuế: 5400486633 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Hưng
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400491545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Lan
Địa chỉ: Xóm Mu, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 01

Mã số thuế: 5400509351 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Công
Địa chỉ: Khu Đền, xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon