Doanh nghiệp tại Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG KIÊN THÁI SƠN

Mã số thuế: 5400526491 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mơ, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NGƯ HOÀNG

Mã số thuế: 5400526484 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mơ, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀ THỊNH

Mã số thuế: 5400203814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG TÂM B3P

Mã số thuế: 5400273755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH TÚ

Mã số thuế: 5400273804 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV VĂN LAI

Mã số thuế: 5400216676 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Lai
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5400312179 - Đại diện pháp luật: Phí Hoành Sơn
Giấy phép số: 250700025
Địa chỉ: Thôn Công - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5400202553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ TIN HỌC - VHC

Mã số thuế: 5400352012 - Đại diện pháp luật: Vũ Chí Thanh
Giấy phép số: 258 B001002
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HỒ SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400317642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hiến, tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400319382 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH LỢI NAM

Mã số thuế: 5400227501 - Đại diện pháp luật: Quản Thế Lợi
Giấy phép số: 25.02.000214
Địa chỉ: TK Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỤNG QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 5400203821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Giấy phép số: 25.01.0000.19
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, thị Trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIÊN PHONG

Mã số thuế: 5400415110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Long
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Long, thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN ĐÀ BẮC HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192136 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5400186661 - Đại diện pháp luật: Phạm Như Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 569

Mã số thuế: 5400307436 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thêm
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TRỌNG TIẾN

Mã số thuế: 5400259616 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Lê Trọng Tiến, tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNGTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀ THUẬN

Mã số thuế: 5400307330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuận
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

XA QUÝ SƠN

Mã số thuế: 5400173447 - Đại diện pháp luật: Xa Quý Sơn
Giấy phép số: 25B80001507
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon