Doanh nghiệp tại Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TRÚC SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519906 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Châu
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÂN

Mã số thuế: 5400519695 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Tân
Địa chỉ: Thôn Kim Lý, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ VẦY NƯA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vầy nưa - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Vầy nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400459213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400459608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dướng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400460473 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Ang, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỢ BỜ

Mã số thuế: 5400471676 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Huy
Địa chỉ: Chợ Bờ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400503536 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luân
Địa chỉ: Xóm Tham, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH VẦY NƯA

Mã số thuế: 5400506368 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Mó Nẻ, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 66

Mã số thuế: 5400507146 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Mạnh Thiết, xóm Vầy, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400319872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiền Phong - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG B

Mã số thuế: 5400471330 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Điêng, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400472486 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hoài
Địa chỉ: Xóm Điêng, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400479097 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Túp, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A

Mã số thuế: 5400479989 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hiền
Địa chỉ: Xóm Phiếu, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VCV SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400485478 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Chiều
Địa chỉ: Xóm Túp, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM, THUỶ SẢN, VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5400486224 - Đại diện pháp luật: Quách Công Chính
Địa chỉ: Xóm Oi Nọi, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ HIỀN LƯƠNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hiền Lương - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS XÃ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400322346 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hiền Lương - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM NGHIỆP HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400454984 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Huy
Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon