Doanh nghiệp tại Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400534365 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thành
Địa chỉ: Tiểu khu Mó La, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO ISLAND

Mã số thuế: 5400534301 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hường
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MẠNH SỰ

Mã số thuế: 5400532551 - Đại diện pháp luật: Phí Đoàn Sự
Địa chỉ: Tiểu khu Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌNH ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400532248 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Loan
Địa chỉ: Tiểu khu Tày Măng, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIẾN NGUYỆT

Mã số thuế: 5400531117 - Đại diện pháp luật: Bùi Khánh Hiến
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MẠNH DŨNG TRẦN

Mã số thuế: 5400530402 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Trường
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP INDECO TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400530089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG HƯNG BẮC

Mã số thuế: 5400529615 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Lưu; Lê Hồng Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400529037 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 1, tiểu khu bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀ THỊNH

Mã số thuế: 5400203814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG TÂM B3P

Mã số thuế: 5400273755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH TÚ

Mã số thuế: 5400273804 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV VĂN LAI

Mã số thuế: 5400216676 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Lai
Địa chỉ: Thôn Công, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5400312179 - Đại diện pháp luật: Phí Hoành Sơn
Giấy phép số: 250700025
Địa chỉ: Thôn Công - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5400202553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ TIN HỌC - VHC

Mã số thuế: 5400352012 - Đại diện pháp luật: Vũ Chí Thanh
Giấy phép số: 258 B001002
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HỒ SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400317642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hiến, tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400319382 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH LỢI NAM

Mã số thuế: 5400227501 - Đại diện pháp luật: Quản Thế Lợi
Giấy phép số: 25.02.000214
Địa chỉ: TK Bờ, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỤNG QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 5400203821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Giấy phép số: 25.01.0000.19
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, thị Trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon