Doanh nghiệp tại Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ CAO SƠN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cao sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Cao sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP - CAO SƠN

Mã số thuế: 5400379889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Xóm Sơn Phú - xã Cao Sơn, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400426539 - Đại diện pháp luật: Trần Công Binh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Công Binh, Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGHỀ YÊN LÝ XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 5400426602 - Đại diện pháp luật: Khương Xuân Thưởng
Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO SƠN A

Mã số thuế: 5400427067 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 5400428896 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO SƠN B

Mã số thuế: 5400459693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tằm, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - CAO SƠN

Mã số thuế: 5400466475 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Quang
Địa chỉ: Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5400475053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sen
Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO SƠN

Mã số thuế: 5400477935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thương
Địa chỉ: Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM HUYÊN

Mã số thuế: 5400480529 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyên
Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIẾU THỰC

Mã số thuế: 5400483551 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH NGHỀ XÓM SÈO, XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 5400486432 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thanh
Địa chỉ: Xóm Sèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 5400491873 - Đại diện pháp luật: Lý Hồng Si
Địa chỉ: Xóm Sưng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN BẢN ĐỊA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400497875 - Đại diện pháp luật: Xa Văn Lăm
Địa chỉ: Xóm Rằng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400512308 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chi
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Mã số thuế: 5400514496 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quyết Tâm
Địa chỉ: xóm rằng, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon