Doanh nghiệp tại Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DAO DƯỢC TRIỆU GIA

Mã số thuế: 5400532946 - Đại diện pháp luật: TRIỆU THỊ OANH
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH LINH NHẬT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400532336 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Tra, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TRÚC SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519906 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Châu
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ TOÀN SƠN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LUÂN

Mã số thuế: 5400222101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG TUẤN

Mã số thuế: 5400307612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ANH

Mã số thuế: 5400308292 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Anh
Địa chỉ: Xóm Trúc sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HCA

Mã số thuế: 2600504965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hùng
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CHUNG HUỆ

Mã số thuế: 5400366840 - Đại diện pháp luật: Phan Lạc Chung
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MẠNH DOANH

Mã số thuế: 5400367587 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Doanh
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA XÂY

Mã số thuế: 5400378268 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Châu
Địa chỉ: Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THANH THẢO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400393065 - Đại diện pháp luật: Phan Lạc Thuý
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LAN HB

Mã số thuế: 5400448109 - Đại diện pháp luật: Lương Tuấn Hoàng
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU PHÚC LỊCH

Mã số thuế: 5400459728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cha, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN SƠN

Mã số thuế: 5400459735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TOÀN SƠN

Mã số thuế: 5400459615 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUỶ ĐIỆN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5400460385 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN PHÁT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400485799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiêu
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ VỊNH XUÂN

Mã số thuế: 5400493359 - Đại diện pháp luật: Ngô Bách Nhật
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400496864 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon