Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ÁNH HỒNG (CẤP LẠI LẦN THỨ 1 DO MẤT ĐĂNG KÝ KINH DOANH)

Mã số thuế: 5400270955 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chín
Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Chín, Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400325516 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huệ
Địa chỉ: Xóm Hồi, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400325636 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Hải
Địa chỉ: xóm Hồi, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400326823 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh
Địa chỉ: xóm Trám, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 5400335088 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Kiên
Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400432606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Can
Địa chỉ: Xóm Hồi, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG NẤM BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400476882 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đạt
Địa chỉ: XóM KHả, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400483914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Công
Địa chỉ: Nhà ông Bạch Kim Khánh, xóm Khả, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon