Doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LD HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400264750 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Huy
Địa chỉ: xóm Dụ 7B, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ MÔNG HOÁ

Mã số thuế: 5400207921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BãiNai, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG AN SINH

Mã số thuế: 5400308912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lành
Địa chỉ: Phố Bãi Nai, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DABACO TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400261076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Lành
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRE GỖ HẢI HIỀN

Mã số thuế: 5400260604 - Đại diện pháp luật: Zhang, Wei
Giám đốc công ty: Zhang,wei
Địa chỉ: Khu Côngnghiệp Mông Hóa, Xóm Dụ 6, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 5400259246 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Thanh, Phố Bãi nai 1, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SỬA CHỮA HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400482607 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Mon, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CHÈM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400512461 - Đại diện pháp luật: Đào Phú Cường
Địa chỉ: Thôn Dụ Phượng, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192263 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Hà
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

Mã số thuế: 5400205709 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tính
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400207946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400207978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Kỳ sơn, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 5400209686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nghĩa
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5400223641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400225889 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5400227879 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon