Doanh nghiệp tại Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192263 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Hà
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

Mã số thuế: 5400205709 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tính
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400207946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400207978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Kỳ sơn, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 5400209686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nghĩa
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5400223641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400225889 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5400227879 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THÀNH

Mã số thuế: 5400235774 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huỳnh Duy
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỊNH MINH

Mã số thuế: 5400239602 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Minh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG VĂN

Mã số thuế: 5400257601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mến
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG DŨNG

Mã số thuế: 5400259454 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hưng, số 47, khu 2, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 5400263612 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Đàm
Địa chỉ: Khu 5 ( Nhà bà Bùi Thị Nõn), Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG TÙNG

Mã số thuế: 5400305894 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Thanh Bình), Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN THỌ

Mã số thuế: 5400306979 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Đường
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

HUYÊN UỶ - HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400318413 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon