Doanh nghiệp tại Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAN NAM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400229001 - Đại diện pháp luật: Tseng Fan Chih
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400310164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tốn
Địa chỉ: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ MINH

Mã số thuế: 5400321286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lê
Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 5400455360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngự
Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ MINH

Mã số thuế: 5400472969 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngọt
Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SANNAM FOOD HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400476917 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 5400477117 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Đôn
Địa chỉ: Xóm Phú Châu, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400478907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Chinh
Địa chỉ: Xóm Mom, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG KHANG

Mã số thuế: 5400484604 - Đại diện pháp luật: Tseng Fan Chih
Địa chỉ: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN KHÔI

Mã số thuế: 5400493574 - Đại diện pháp luật: Tống Hùng Kường
Địa chỉ: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG KHANG

Mã số thuế: 5400498942 - Đại diện pháp luật: Tseng Fan Chih
Địa chỉ: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon