Doanh nghiệp tại Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG CỐT CA

Mã số thuế: 5400520108 - Đại diện pháp luật: Quách Trung Kiên
Địa chỉ: Xóm Đồi Thung 2, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH AN GIA VINA

Mã số thuế: 5400519744 - Đại diện pháp luật: Quách Thế An
Địa chỉ: Phố Vó Nhân, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191340 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Diển
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN VỤ BẢN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vụ bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ PHONG

Mã số thuế: 5400208040 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Phong
Địa chỉ: Phố Độc Lập, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG LONG

Mã số thuế: 5400227205 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Sơn
Địa chỉ: Phố Tân Sơn, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 5400231297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bổng
Địa chỉ: Số 51, phố Độc Lập, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAN HẢI

Mã số thuế: 5400241224 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hải
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRUNG

Mã số thuế: 5400247177 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Trung
Địa chỉ: Phố Độc Lập, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIỀN

Mã số thuế: 5400247184 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đức
Địa chỉ: Phố Đoàn Kết, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY TÙNG

Mã số thuế: 5400255989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tùng
Địa chỉ: Phố Dân Chủ, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HIỀN OANH

Mã số thuế: 5400259038 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hiền
Địa chỉ: Số nhà 38, phố Thống Nhất, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIỆU SINH

Mã số thuế: 5400259013 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Hiệu
Địa chỉ: Số nhà 56, phố Tân Giang, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LONG TUYẾT

Mã số thuế: 5400259687 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hải Long
Địa chỉ: Phố Thống Nhất, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG THƯ

Mã số thuế: 5400259662 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Quang
Địa chỉ: Phố Thống Nhất, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 5400263997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị ,(Nhà ông nguyễn Văn Đức ), Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DUY LINH

Mã số thuế: 5400308768 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nịm
Địa chỉ: Số nhà 37, Phố Thống Nhất, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon