Doanh nghiệp tại Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ HƯƠNG NHƯỢNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191421 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NHƯƠNG

Mã số thuế: 5400355197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400388509 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN PHÁT TRIỂN XÃ HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400462720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400471436 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400482646 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Bưng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400505484 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường
Địa chỉ: Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ CUNG CẤP GÀ THẢ VƯỜN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400510653 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Biên
Địa chỉ: Xóm Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon