Doanh nghiệp tại Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ II

Mã số thuế: 5400320437 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lốc, xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ LIÊN VŨ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Liên Vũ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Liên Vũ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỢNG VỤ

Mã số thuế: 5400256894 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Vụ
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400320412 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Vanh
Địa chỉ: Phố Mới, xã Liên Vũ, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN VŨ

Mã số thuế: 5400353866 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VŨ

Mã số thuế: 5400388499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN VŨ

Mã số thuế: 5400462495 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Sêm
Địa chỉ: Xã Liên Vũ, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LUÂN 97

Mã số thuế: 5400503913 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Lợi
Địa chỉ: Xóm Cả, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG NÔNG SẢN SẠCH XÃ LIÊN VŨ

Mã số thuế: 5400504071 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hoàng
Địa chỉ: xóm Cháy, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN VŨ

Mã số thuế: 5400505195 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Lời
Địa chỉ: Liên Vũ, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon