Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ NGỌC LÂU HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc lâu - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Ngọc lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THÁI HÒA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400307179 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Xóm Xê 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TUẤN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400415907 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Hùng, xóm Hầu Ba, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400471570 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chánh
Địa chỉ: Xã Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN PHÁT TRIỂN XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400477413 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu
Địa chỉ: Xã Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400480656 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Thắng
Địa chỉ: Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400514217 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Oanh
Địa chỉ: Xóm Hầu 3, xã Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon