Doanh nghiệp tại Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ PHÚ LƯƠNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191767 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lương - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Phú lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LƯƠNG A

Mã số thuế: 5400466877 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khải, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 5400471394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Rảy, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LƯƠNG B

Mã số thuế: 5400471531 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhàn
Địa chỉ: Xóm Vóng, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG A

Mã số thuế: 5400472253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điển
Địa chỉ: Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG B

Mã số thuế: 5400472260 - Đại diện pháp luật: Bùi Thành Chung
Địa chỉ: Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 5400505188 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhàn
Địa chỉ: Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 5400511343 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thản
Địa chỉ: Xóm Rẽ Vơng, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon