Doanh nghiệp tại Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG CỐT CA

Mã số thuế: 5400520108 - Đại diện pháp luật: Quách Trung Kiên
Địa chỉ: Xóm Đồi Thung 2, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ QUÝ HOÀ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quý hoà - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Quý hoà, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN LẠC SƠN HÒA BÌNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400466595 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Châu
Địa chỉ: Xóm Dọi 2, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUÝ HÒA

Mã số thuế: 5400471482 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quý Hòa, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÝ HÒA

Mã số thuế: 5400471517 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khả, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÝ HÒA

Mã số thuế: 5400471524 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quý Hòa, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN PHÁT TRIỂN XÃ QUÝ HÒA

Mã số thuế: 5400477406 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dát
Địa chỉ: Xã Quý Hòa, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ECO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400484202 - Đại diện pháp luật: Phạm Kỳ Nam
Địa chỉ: Xóm Cáo, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÝ HÒA

Mã số thuế: 5400515468 - Đại diện pháp luật: Quách Hiên
Địa chỉ: Xóm Khả, Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon